Vold og trusler

Vold og trusler

 
Nye bestemmelser om forebygging av vold og trusler om vold på arbeidsplassen stiller krav til vurdering av risiko på arbeidsplassen og nødvendig opplæring av ansatte.

Vold og trusler om vold er en arbeidsmiljøutfordring som kan få alvorlige konsekvenser, og Arbeidsmiljølovens nye bestemmelser setter klare krav til arbeidsgiver.

 

De nye reglene stiller krav om at virksomhetene skal kartlegge hvilken risiko det er for at arbeidstakerne kan bli utsatt for vold eller trusler. Arbeidstakerne skal få nødvendig opplæring i forebygging og håndtering av vold- og trusselsituasjoner, og også nødvendig informasjon. De nye bestemmelsene stiller også krav om at arbeidsgiver skal sørge for at ansatte som blir utsatt for vold og trusler får nødvendig oppfølging i etterkant av hendelser.

Alt dette kan våre HMS Rådgivere bistå bedriften med.

 

Ta kontakt med oss på bht@medi3.no om du ønsker å bestille kurs.