Risikobasert helsekontroll

Medi 3 BHT tilbyr en risikobasert helsekontroll til arbeidstakere som ut i fra lov, forskrift eller faglige veiledere vurderes å ha behov for en slik undersøkelse.
Risikobasert helsekontroll

Hvilke undersøkelser og prøver som skal inkluderes i den risikobaserte helsekontrollen bestemmes direkte ut i fra mengde og type eksponering hver enkelt ansatt er utsatt for, og settes inn i samarbeidsplan for bedriftshelsetjenesten.

Inneholder:
- Kartlegging av eksponeringsfaktorer på individnivå
- Laboratorieundersøkelser og prøver tilpasset risikoprofil
- Konsultasjon og vurdering hos bedriftslege
- Individuelle prøvesvar
- Rapport til arbeidsgiver

}
Hvor finner du oss?

Bedriftshelsetjeneste Ålesund

Kongens gate 11

6002 Ålesund

Bedriftshelsetjeneste Brattvåg

Strandgata 26

6270 Brattvåg

Bedriftshelsetjeneste Ulsteinvik

Bjørndalsvegen 14a

6065 Ulsteinvik

Postadresse:

Postboks 289, 6067 ULSTEINVIK  

Kontakt oss

Tlf.: +47 70 11 70 11
E-post: bhtpost@medi3.no