Medi3 utvider tilbudet innen psykisk helse

Medi3 utvider tilbudet innen psykisk helse

 
Medi3 utvider behandlingstilbudet innen psykisk helse, til tross for av at Helse Midt-Norge før nyttår sa opp avtalen om kjøp av tjenester innen psykisk helsevern. Et lokalt tilstedeværende og tilgjengelig tilbud er utgangspunktet, men gjennom digitale tilbud vil man også tilby hjelp til pasienter andre steder i landet. Planlagt oppstart er i august.

- Stadig flere sårbare pasienter vil oppleve enda lengre helsekøer og rammes av økning i antall fristbrudd. Medi3 har bygget et fagmiljø som holder høyt nasjonalt nivå, og vi ønsker å bidra til flere får hjelpen de trenger, sier administrerende direktør Jan-Terje Teige.


Medi3 har for tiden 24 behandlere innen fagfeltet psykolog/psykisk helse, med ulike spesialiteter og kompetanse på utredning og behandling av både barn, ungdom og voksne. De tilstandene som Medi3 har behandlet mest er ADHD, autisme, depresjon og angstlidelser, samt personlighetsforstyrrelser og traumer.
- Det har vært en dobling i antall henviste til spesialisttjenester innen psykisk helsevern i Møre og Romsdal siden 2019. Medi3 ser fortsatt et stort udekket behov for disse tjenestene som inkluderer diagnostisk vurdering og medisinering, sier Teige.


Medi3 ser også at mange trenger informasjon, koordinering og veiledning på områder som ikke ligger innenfor rammene til spesialisthelsetjenesten. Selskapet vil derfor styrke tilbudet for mennesker som opplever livskriser og hverdagsutfordringer. Det kan være problemer med stress, søvnløshet, lav selvfølelse, sorg, utmattelse, utbrenthet, vanskelige konflikter i nære relasjoner og mobbing.

 

Tjenestene skal også tilbys digitalt, og Medi 3 vil dermed gjøre tilbudet tilgjengelig nasjonalt. - Tilbudet vi gir vil ikke være begrenset til privatpersoner. Psykiske utfordringer er en stadig økende årsak til sykefravær, og vi planlegger egne konsepter rettet mot bedrifter. Vi vil også kunne tilby tjenester til det offentlige, som skulle trenge bistand innen dette fagfeltet, sier Teige. Han forventer at en del av pasientene vil betale privat for tjenestene. Samtidig ser man i dag en trend der slike tilbud er inkludert i behandlingsforsikringer eller dekkes av arbeidsgiver


- Her ved Medi 3 har vi i løpet av knapt to år bygd opp et svært godt miljø innen psykisk helsevern, sier psykologspesialist Christen Thomas Teigen. Vi har to tverrfaglige team bestående av psykologer, leger, pedagoger og sosionomer – med høy andel spesialister. For oss er det helt avgjørende at pasientene og familiene som kommer til oss, opplever å bli møtt av erfarne, trygge, og ivaretakende fagpersoner med høy kompetanse. Her på Medi 3 ønsker vi å utvikle dette fagmiljøet videre, og vil fortsette å yte psykisk helsehjelp med høy kvalitet. Med denne nye satsingen håper vi også å nå ut til et enda bredere publikum.


Medi 3 planlegger å ha det nye tilbudet tilgjengelig fra august.

 

Medi3 Psykisk helsevern voksen/barn/ungdom

Deler av teamet: Medi3 Psykisk helsevern barn/ungdom og voksen.