Listhaug frykter et langt dårligere helsetilbud

Listhaug frykter et langt dårligere helsetilbud

 
Medi3 har hatt besøk av Frp-leder og stortingsrepresentant for Møre og Romsdal Sylvi Listhaug. Medi3 mister avtaler med det offentlige både innen psykisk helse og somatikk, og Frp-lederen er urolig.

Sylvi Listhaug kom til distriktet for å diskutere helsepolitikk og var også hos Muritunet og har møtt den administrative ledelsen i Helse Møre og Romsdal for å få en statusoppdatering.

 

- Det ser ut til at helseforetakene vil samle all behandling hos seg selv og det har jeg ingen tro på vil fungere, sa Listhaug da hun var på besøk hos Medi3. Dessverre tror jeg dette vil bety økte køer.

 

Listhaug fikk snakke både med ansatte og pasienter og hadde også et lengre møte med adm. dir Jan-Terje Teige og fagpersoner i Medi3, der tema var situasjonen vedrørende kontrakter under avslutning, og hvilke konsekvenser dette vil få for pasienttilbudet i Møre og Romsdal fremover.

 

Et viktig tema var også å jobbe for økt åpenhet og innsyn i offentlig forvaltning, og bidra til at helsetjenesten organiseres forsvarlig og samfunnsøkonomisk, samtidig som en ivaretar pasientenes rettigheter.

 

Listhaug frykter for kombinasjonen med innføring av helseplattform, leger og helsepersonell som slutter og stans i avtaler med private som har fungert i Møre og Romsdal. - Da sitter vi til slutt igjen med et langt dårligere helsetilbud, og jeg er redd vi skal få et av de svakeste helsetilbudene i landet.

 

På bildet fra venstre: Synnøve Pettersen - Sykepleier Medi3, Lars Barstad Løvold, - Frp - Nestleder i Hovudutval for helse og omsorg Ålesund Kommune , Jan-Terje Teige - Adm. dir Medi3, Terje Vagstad - Ortopedspesialist Medi3, Monica Andersen Anestesisykepleier Medi3, Anders Bruvoll - Ortopedspesialist Medi3