Har du spørsmål om plastisk kirurgi? Her kan du kanskje finne svar.

Har du spørsmål om plastisk kirurgi? Her kan du kanskje finne svar.

 
Her har vi samlet spørsmål vi ofte får fra våre pasienter. Hvis du ikke finner svaret du leter etter, kan du kontakte oss, så skal vi hjelpe deg med de spørsmålene du har.

Hva skjer ved den første konsultasjonen?
En uforpliktende personlig konsultasjon er første steget for deg som tenker på å gjøre et inngrep innenfor plastisk kirurgi. Kirurgen vil ved dette møtet snakke med deg for å danne seg et bilde av din helse og diskutere dine ønsker med deg. Ved konsultasjonen bør du kunne gi komplett informasjon om følgende:

- Dine forventninger
- Tidligere kirurgiske inngrep
- Tidligere og nåværende helsetilstand
- Om du bruker noen medisiner, og i så fall hvilke
  Også næringstilskudd / naturpreparater basert på urter
- Om du røyker

Dersom du er overvektig og tenker på å gå ned i vekt mer enn 8 kg (tilsvarende ca 10% av kroppsvekt), kan dette påvirke resultatet av kirurgien. Det er derfor viktig å opplyse om dette og diskutere det med kirurgen.

Ekstra forsiktighet må utvises for de som har ubehandlet/dårlig regulert høyt blodtrykk, blødningsproblemer, tendenser til å danne kraftige arr og for de som røyker. Det er derfor svært viktig at du informerer plastikkirurgen om noe av dette gjelder for deg.

Forberedelser?
Når du får time til operasjon får du også tilsendt informasjon dersom det er spesielle forberedelser du skal gjøre før inngrepet. Det er svært viktig at du følger dette opplegget.

Alle inngrep medfører krever en form for bedøvelse, - lokal eller narkose. Derfor får du ikke kjøre bil selv når du forlater Medi 3 noen timer etter operasjonen. Du må avtale at noen henter deg ved utreise, eventuelt ta taxi. Operasjon vil ikke bli gjennomført dersom dette ikke er klart.

Du skal ikke være alene det første døgnet etter inngrepet, og må derfor ordne med at noen kan være hos deg.

Risiko?
Alle kirurgiske inngrep medfører en viss risiko. Risikoen er avhengig av evt narkose, og selvfølgelig også inngrepets art. Dette tas opp ved den første konsultasjonen hos legen, og informasjon knyttet til risiko for det aktuelle inngrepet gis der.


Gjør det vondt?
Ved operasjonen får du bedøvelse i form av  lokalbedøvelse eller narkose. Hvor smertepåvirket du blir etterpå er avhengig av inngrepet. Ved konsultasjonen vil du få informasjon om hva som er vanlig ift ditt inngrep. Når bedøvelsen begynner å gå ut, kan det være behov for smertestillende.


Overnatting?

Ved noen få inngrep anbefaler vi at pasienten oppholder seg i nærheten av Medi3 det første døgnet. Dersom du bor i nærområdet kan du dra hjem. For utenbys pasienter tilbyr vi overnatting til redusert pris hos samarbeidene hotel i Ålesund.
  
Pris?
I vår prisliste oppgis grunnprisen for det enkelte inngrep. Vi gjør oppmerksom på at du først etter at kirurgen har vurdert deg vil få opplyst den endelige kostnaden for den operasjonen du skal gjøre. Legen vurderer hva slags behandlingsmetoder som er best i hvert enkelt tilfelle. Noen ganger vil resultatet bli best ved å kombinere bruk av flere teknikker, for eksempel bukplastikk og fettsuging. Ut fra en helhetsvurdering og med utgangspunkt i Medi 3 sin prisliste finner legen det som blir kostnaden for din operasjon. Inkludert i denne prisen er bedøvelse (lokalanestesi eller narkose) ved inngrepet. 

 - og betaling?
Kosmetiske operasjoner dekkes vanligvis ikke av det offentlige, og må betales i sin helhet av kunden. Dette beløpet må være innbetalt før operasjonen.


Forventninger og resultat
Det er viktig at du forteller kirurgen hvilke forventninger du har. Har du en realistisk oppfatning av din egen kropp, er det store muligheter for at du blir fornøyd.

De som vet at de danner svært stygge, tykke arr (keloid), egner seg ikke for denne typen operasjoner.

Den som er avhengig av Dispril, Albyl og/eller andre salicyl- medisiner, bør ikke opereres på grunn av blødningsrisikoen. Eventuelt må de ha et opphold i medisineringen i 2 uker før inngrepet. Avklar dette med legen din.


Kontroll?
Behovet for kontroll er avhengig av type inngrep. Det er i utgangspunktet kontroll etter alle store inngrep. Generell informasjon om dette gis i forkant i informasjonsmaterialet om aktuelt inngrep, eller i forbindelse med den første konsultasjonen. Eventuell kontroll etter inngrepet avtales før utreise


Når kan jeg gjennoppta arbeidet?
Avhengig av arbeid og inngrepets type. Ved større inngrep bør du vente i 2-4 uker dersom du har fysisk krevende arbeid (mye gåing og løfting). Ved stillesittende arbeid kan du gå på arbeid etter 2-5 dager, eller så snart du føler deg i stand til det.


Røykere

Røykere som ikke klarer å slutte før operasjonen, vil kunne risikere dårligere tilheling, evt betennelse i såret. Spesielt gjelder dette for inngrep i ansiktet. Røyking får blodårene i huden til å trekke seg sammen og nedsetter på den måten blodsirkulasjonen. Medi 3 kan tilby røykestoppkurs. Vi gir også tilbud om hjelpemidler i en slik prosess, som resept på røykeavvenningspreparat, Nikotinplaster, tyggegummi m.m. 

Allergi mot bedøvelsesmidler er noen ganger til hinder for et slikt inngrep.

Noen mennesker har sykdommer som ikke gjør en slik operasjon forsvarlig. Blødersykdommer, feil ved hjerte eller lunger er eksempel på dette. Aldersgrense
Operasjon med innsetting av brystproteser har nedre aldersgrense på 20 år. For øvrige operasjoner innenfor estetisk plastikkirurgi er det en nedre aldersgrense på 18 år.

 

Har du flere spørsmål?
For mer informasjon ta gjerne kontakt med oss på tlf 70 11 71 86 / plastikk@medi3.no

 

}

Ålesund

Kongens gate 11

Postboks 1514, 6025 Ålesund

 

Epost: firmapost@medi3.no (send aldri personsensitive opplysninger)

 

Medi3 har dessverre ikke mulighet til å behandle sensitiv informasjon eller svare på medisinskfaglige spørsmål til pasienter pr epost, på grunn av personvern.
For mer informasjon om hvordan du kan kommunisere med oss, les mer her.

 

Åpningstider

Mandag kl 08.00 - 20.30
Tirsdag - Onsdag - Torsdag 08.00 - 17.30
Fredag 08.00 - 15.00