Allmennlege

Våre allmennleger har kort ventetid og setter av god tid til undersøkelse og samtale. Legene jobber tverrfaglig og henviser deg til en av våre spesialister om du har behov for det. Vi tilbyr også telefonkonsultasjon om du ikke har mulighet til å komme til oss.
Allmennlege

Allmennlegen er den første du møter enten du har små eller store helseplager. Våre allmennleger hjelper deg på kort varsel, gjennom samtale og undersøkelse.  

For å kunne yte den beste servicen setter 
allmennlegene ved Medi3 av god tid til grundige undersøkelser. Våre allmennleger jobber tverrfaglig, i samarbeid med våre spesialister og henviser deg videre dersom du har behov for det. 


Du er alltid velkommen til å benytte Medi3 sine allmennlegetjenester, selv om du har valgt å knytte deg til en fastlege. Du kan gjerne bruke en av våre leger som din faste lege, eller som et supplement til det tilbudet du benytter hos en fastlege. 

Bestill time her

 - Medi3
MEDI3
Fire usynlige diagnoser

Svimmelhet, smerter, kvalme eller utmattelse? Slike symptomer kan de fleste av oss kjenne på en gang i blant, men oppleves de over tid kan en begynne å engste seg og stille seg spørsmål om symptomene kan forklares.