Psykisk helse

Hos Medi3 kan vi tilby privat samtaleterapi både hos hos psykolog og kognitiv terapeut. I tillegg har Medi3 avtale med Helse-Midt Norge om levering av polikliniske spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern. Tilbudet gjelder både for barn/unge og voksne.
Psykisk helse