Kiropraktor og fysioterapeuter tar imot pasienter i våre senter igjen fra 20. april

Kiropraktor og fysioterapeuter tar imot pasienter i våre senter igjen fra 20. april

 
Smitteveilederen er nå klar, og 20. april er også våre kiropraktorer og fysioterapeuter tilbake i våre senter. Det betyr at vi har tilnærmet full drift ved Medi3 . Veilederen gir råd om hvordan helsevirksomheter på en forsvarlig måte kan ivareta smittevernet og forebygge tilfeldig eksponering og spredning av det nye koronaviruset (SARS-CoV-2). De anbefalte tiltakene vil bidra til å begrense smittespredning.