Koronatest og test av antistoff i bedrifter med behov

Koronatest og test av antistoff i bedrifter med behov

 
FHI finner ikke medisinsk grunnlag for å anbefale testing av friske arbeidstakere, men det kan imidlertid være andre tungtveiende grunner for å legge til rette for at en gruppe, fra feks en bedrift, blir testet. Medi 3 kan utføre to typer tester, det er test for koronasmitte (Covid-19) og det er en antistofftest som kan vise om vedkommende har opparbeidet antistoff etter å ha hatt en infeksjon av Covid-19.

Det er flere eksempler på at arbeidsgivere i inn- og utland stiller krav til negativ test for ulike smittsomme sykdommer før oppstart av oppdrag. Kravene har ikke nødvendigvis sammenheng med offisielle smittevernråd, og er ofte ikke medisinsk begrunnet, men de er ikke gjenstand for diskusjon; oppdragsgivere kan selv avgjøre om de ønsker slik testing av ansatte/oppdragstakere. I slike tilfeller vil Medi3 legge til rette for test. Testene vil ikke gå utover testkapasiteten i det offentlige. 


Vedr testing for koronasmitte: 

• Det er viktig å være klar over at en person som fremstår frisk kan teste negativt, men likevel være smittet og deretter utvikle symptom. Det kan altså være vanskelig å fange opp smitte på en slik test før symptom er utviklet. Test av alle ansatte kan gi falsk trygghet.
• Medi3 kan utføre disse testene, men vi anbefaler ikke slik test av personer uten symptomer om hensikten kun er å sjekke dette før vedkommende skal tilbake til arbeid.
• Vi kan teste personer som har utviklet symptomer før tilbakeføring til arbeid eller etter de er kommet tilbake på arbeid.
• Test av personer opphever ikke reglene om 10 dagers karantene ved innreise fra utlandet.


Testing kan gjennomføres på ulike måter: 
- Testen er tatt ved prøve i nese og hals.
- Test utenfor Medi3. De som skal testes møter i hver sin bil og testen blir tatt ute. Instrukser vil bli gitt ved avtaleinngåelse. (Egne priser)
- Representant fra Medi3, seksjon klinisk sykepleie, tar prøver ved bedriften eller annet egnet sted. Det er viktig å være obs på at en bør unngå å samle ansatte for testing slik at mange må i karantene ved en evt. positiv test. Slik testing må avtales og organiseres i samarbeid med den enkelte bedrift.
- Mulighet for egentesting. Den enkelte ansatte kan ta testen selv. Da må tester distribueres på en sikker måte til de ansatte. Gjennomføring avtales ved avtaleinngåelse.


Pris pr.test i bedrift: 840,- pluss reisetid og reisekostnader der dette er relevant. 
(Dersom testen skal taes ute hos bedriften må det være minimum 5 personer som skal testes.)

Pris pr. test Medi3 (Ålesund og Ulsteinvik): 1040,- pr test. (testen taes utenfor Medi3)

 

Antistofftest:
Testen kan kontrollere om en person allerede har vært smittet av Covid-19 viruset. Det er viktig å vere klar over at mengde antistoff ofte henger sammen med hvor syk en person har vært. En kan derfor oppleve at en person som har gjennomgått infeksjon med mildt forløp får negativt resultat på testen. Positiv test opphever normalt sett ikke nasjonale retningslinjer for karantene og smittevern.


Testing kan gjennomføres på ulike måter: 
- Testen er en hurtigtest og tas i blod ved et stikk i fingeren.
- Testen kan tas i Medi3 sine klinikker (Egne priser)
- Representant fra Medi3 seksjon klinisk sykepleie tar prøver ved bedriften eller annet egnet sted.

Pris pr. antistofftest: 670,- pluss reisetid og reisekostnader der dette er relevant. 
Minimum 5 personer ved testing hos bedriftens.

Antistofftest kan også tas ved blodprøve med analyse, men denne testen forutsetter at vedkommende har vært syk/hatt symptomer på korona. Testen kan tidligst tas 14 dager etter infeksjon for gyldig resultat.
Denne testen tas ved en av Medi3s klinikker. (Egne priser)

 

Ta kontakt med din HMS-rådgiver i Medi3, evt på tlf 70 11 70 11 for spørsmål og evt bestilling. Du kan også bruke kontaktskjemaet under.