Livet etter pandemien - med fokus på fellesskapet - Livesending torsdag 7/10 - Kl 10:00

 
Her vil vi snakke om hvordan pandemien har påvirket oss og for noen gitt psykiske helseutfordringer. Hva kan vi som ledere og kolleger bidra med for å ta vare på hverandre og skape felleskap og nærhet, vise støtte og forståelse i arbeidshverdagen som ligger foran oss.

Livet etter pandemien - med fokus på fellesskapet  - Livesending torsdag 7/10 - kl 10.00-10.45

 

- Hvordan er det å komme tilbake til arbeidsplassen sin og gjenoppta sosiale relasjoner.

- Hva kan vi som ledere og kolleger bidra med for å ta vare på hverandre og skape felleskap og nærhet, vise støtte og forståelse i arbeidshverdagen som ligger foran oss.

 

Foredragsholder
HMS-rådgiver/sykepleier/livsstilscoach Turid Nordstrand Rødset

 

Turid er en erfaren og engasjerende foredragsholder, som i det daglige jobber med helsefremmende og forebyggende arbeid i Medi3 bedriftshelsetjeneste. Hun har dybdekompetanse både på psykisk helse, rus- og avhengighetsproblematikk, krisehåndtering og livsstilsveiledning. I dette foredraget summeres kompetanse fra mange fagfelt sammen, og konkretiseres i enkle og håndterbare verktøy som du kan ta i bruk umiddelbart.