Medi3-avtale innen psykisk helsevern

Medi3-avtale innen psykisk helsevern

 
Medi3 har inngått avtale med Helse Midt-Norge, og etablerer nå et omfattende tilbud innen psykisk helsevern. Vi ser frem til å bidra med å levere tjenester innenfor dette viktige området, sier adm. dir Jan-Terje Teige.

Medi3 har i dag inngått avtale med Helse Midt-Norge om levering av polikliniske spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern. Tilbudet gjelder både for barn/unge og voksne. Medi3 vil være eneste private tilbyder i region Sunnmøre.

Avtalen innebærer at Medi3 kan avlaste offentlige sykehus med utredning og behandling av psykisk sykdom innen spesialisthelsetjenesten. Pasienten kan viderehenvises fra offentlig sykehus, og at behandlingen betales av pasienten gjennom egenandeler, på lik linje med det offentlige. Tilbudet vil være dagbasert, det vil si planlagte konsultasjoner i normal arbeidstid.

Behovet er økende, både i fylket og på landsbasis. Ifølge Helsedirektoratet er antallet personer som trenger hjelp og ventetider er nå jevnt over vesentlig høyere enn før korona, sier adm.dir Jan-Terje Teige.

For Medi 3 er dette et nyetablert tilbud, men selskapet, med hovedkontor i Ålesund, har i over 35 år levert et bredt spekter av helsetjenester, både til private, bedrifter og det offentlige. Medi3 har for eksempel en løpende avtale med Helse Midt-Norge innen dagkirurgi.

Vi er også veldig fornøyd med å ha fått på plass gode faglige team. Vi tror at det er en god løsning med et lokalt forankret, robust og varig tilbud, og være et attraktivt miljø for ansatte. Jeg må imidlertid understreke at vi har stor respekt for innsatsen som legges ned i offentlige sykehus, og håper at et godt samarbeid vil føre til at helsetjenesten i regionen totalt sett skal bli bedre, sier Teige.

Avtalens ramme er for totalt 3,5 år, inkludert opsjoner. Det er planlagt en gradvis oppstart i løpet av august.