Medi3 påvirkes ikke av at fritt behandlingsvalg avvikles  fra 1. januar

Medi3 påvirkes ikke av at fritt behandlingsvalg avvikles fra 1. januar

 
Vi har fått en del spørsmål fra pasienter angående avvikling av fritt behandlingsvalg fra januar 2023.

Avviklingen innebærer ikke at pasientens rett til å velge behandlingssted forsvinner. Alle pasienter i spesialisthelsetjenesten skal fremdeles kunne velge mellom offentlige tilbud, og private tilbud som de regionale helseforetakene har anskaffet gjennom anbud.

Medi3 har avtale med Helse Midt-Norge innenfor ortopedi, ikke-kosmetisk plastikk-kirurgi, øre-nese-hals, øye- og generell kirurgi og kan derfor fortsatt ta imot pasienter utenfor Møre og Romsdal på samme måte som før. Avviklingen gjelder private aktører som kun har en avtale med Helfo.


Bruk av Medi3 vil derved ikke påvirkes ogvi fortsetter på samme måte og tar imot henvisninger av pasienter som før.