Hvordan mestre coronatrøtthet - Livesending torsdag 20/5 - Kl 12:30

 
Hva gjør vedvarende sosiale restriksjoner med oss som mennesker? Hvordan kan vi som enkeltpersoner, kolleger og ledere ta vare på oss selv og de rundt oss?

Mestring av coronatrøtthet - Livesending torsdag 20/5 - kl 12:30-13:15

 
Hva gjør vedvarende sosiale restriksjoner med oss som mennesker? Hvordan kan vi som enkeltpersoner, kolleger og ledere ta vare på oss selv og de rundt oss?


Foredragsholder
HMS-rådgiver/sykepleier/livsstilscoach Turid Nordstrand Rødset

 

Turid er en erfaren og engasjerende foredragsholder, som i det daglige jobber med helsefremmende og forebyggende arbeid i Medi3 bedriftshelsetjeneste. Hun har dybdekompetanse både på psykisk helse, rus- og avhengighetsproblematikk, krisehåndtering og livsstilsveiledning. I dette foredraget summeres kompetanse fra mange fagfelt sammen, og konkretiseres i enkle og håndterbare verktøy som du kan ta i bruk umiddelbart.