Psykisk helse og hjelp til selvhjelp

Psykisk helse og hjelp til selvhjelp

 
Psykisk helse i arbeidslivet er et viktig tema. Medi3 leverer bedriftshelsetjeneste til Sparebanken Møre, og i en spesiell tid fikk vi i oppdrag å bidra med webinaret «Psykisk helse – hjelp til selvhjelp» der alle ansatte kunne delta.

Takk til personalsjef Anton Flåen og leder for Møreskolen Ragnhild Iren Mork for oppdraget.

 

Medi3s rådgiver Turid Nordstrand Rødset formidlet at det handler om å ta godt vare på seg selv og sine kolleger. Å sørge for en god grunnmur i livet med fysisk aktivitet, god søvn og sunt kosthold, vil hjelpe oss til å stå bedre rustet når mørketiden nå er over oss.

 

I tillegg opplever mange endringer i arbeidshverdagen i forbindelse med å overholde smitteverntiltak. Det har blitt mye hjemmekontor og redusert sosial omgang både i jobb og på privaten. Da er det viktig å være den gode kollegaen med det varme, forståelsesfulle blikket og det gode smilet som gjør at vi velger å være på jobb.

 

For de fleste er det mye god helse i å være på arbeid og et godt, inkluderende arbeidsmiljø kan ha helsefremmende og helbredende effekt❤️

 

Ønsker din bedrift å sette fokus på dette temaet - ta gjerne kontakt med oss.