Sjekk deg!

Sjekk deg!

 
Vi syns Kreftforeningen sin kampanje #sjekkdeg er svært viktig. En celleprøve kan redde liv.

Ann-Cathrin Nordal Linge, allmennlege ved Medi 3, er opptatt av at alle kvinner mellom 25 og 69 følger Kreftforeningens oppfordring om å ta celleprøve hvert tredje år.


- Hvis alle kvinner tar celleprøve regelmessig er livmorhalskreft en kreftform vi kan forebygge og nesten utrydde!


Livmorhalskreft rammer oftest unge kvinner i alderen 35-40 år og forekomsten har økt de senere år. En årsak til dette, er at færre yngre kvinner tar prøver av livmorhalsen.


Årsaken til livmorhalskreft skyldes i all hovedsak smitte av humant papillomavirus (kalt HPV). HPV smitter seksuelt, og kan føre til celleforandringer som hos noen utvikler seg videre til livmorhalskreft.


- Det er altfor mange under 30 år som ikke sjekker seg. Mange er kanskje usikre på hvordan undersøkelsen foregår. En liten børste brukes til å hente ut overflateceller fra livmorhalsen. Det er ikke vondt, og det tar bare noen minutter, forteller Nordal Linge.

 

HPV-virus
Dersom du blir smittet av HPV-viruset kan det faktisk ta 10-15 år før eventuelle celleforandringer fører til kreft.


- Siden celleforandringene vanligvis utvikler seg langsomt kan regelmessige celleprøver bidra til tidlig diagnose slik at vi kan sette i gang oppfølging og behandling som hindrer at det får utviklet seg til kreft.

 

HPV-viruset er forbundet med normalt seksualliv og hele 80% av menn og kvinner får viruset i løpet av livet. De fleste vet ikke at de er smittet, fordi det ikke gir noen symptomer.

 

- I de tilfeller hvor celleprøven viser celleforandringer tester vi for HPV. Dersom denne testen er positiv betyr dette at du har viruset i livmorhalsen. Da vil du bli fulgt opp med hyppige celleprøver for å følge med om celleforandringene utvikler seg og blir mer alvorlige, forteller Nordal Linge.

 

Vaksine og celleprøve
Alle kvinner i alderen 25-69 år påminnes av Kreftregisteret når det er gått 3 år siden forrige celleprøve ble tatt, men det viser seg at bare litt over halvparten av kvinner i alderen 25-29 år tar imot dette tilbudet.


- Når vi har muligheten til å nesten utrydde en kreftform ved å bruke noen minutter hvert tredje år kan vi ikke tillate oss å ikke gripe den sjansen, avslutter Ann-Cathrin Nordal Linge.


Sjekk deg hos Medi 3
Hvert år fører HPV-infeksjon til at omtrent 10.000 norske kvinner får lette celleforandringer, rundt 3000 kvinner får alvorlige celleforandringer og må behandles, 300 kvinner utvikler livmorhalskreft, og rundt 70 kvinner dør som følge av denne kreftformen hvert år.


Kreft er vanligvis en sykdom som er vanskelig å forebygge, men livmorhalskreft kan både forebygges og oppdages tidlig, og dersom alle kvinner sjekker seg jevnlig kan kreftformen nærmest utryddes.
Vi i Medi3 har derfor en klar oppfordring til alle kvinner: #sjekkdeg.


Du kan sjekke deg hos allmennlegene på Medi 3 uten henvisning. Om du foretrekker kvinnelige leger har vi selvsagt det også. Dersom du ønsker å ta celleprøve hos vår gynekolog må du ha henvisning fra lege.


Les mer om Medi 3 Kvinnehelse.