Sykemelding: Hvordan forholde seg til arbeidsgiver?

Sykemelding: Hvordan forholde seg til arbeidsgiver?

 
Sykefravær og jobbnærvær er noe alle må forholde seg til. Det er naturlig å bli syk i blant, og noen ganger er vi så syke at vi ikke kan gå på jobb.

Like naturlig er det at de fleste blir friske og kan gå på jobb igjen. Hvordan forholder vi oss til arbeidsgiver når vi ikke blir friske igjen?

Det er viktig at virksomheter har egne rutiner for hvordan sykefravær blir fulgt opp. HMS-rådgiver i Medi 3, Linn Sofie Nervik, sier at det er smart å være aktiv før utfordringene oppstår. Et eksempel er å involvere de ansatte i utviklingen av rutiner for oppfølging av sykefravær. Det er nærliggende å tro at de fleste ansatte har en tanke om hvordan de ønsker å bli fulgt opp av arbeidsgiver om de blir sykemeldt.

- Dette er en god anledning for de ansatte til å bruke sin medvirkningsplikt; å bidra til utforming av rutiner og retningslinjer som skal benyttes ved egen- og sykemelding, fortsetter Nervik.

HMS-rådgiver Trond Erik Øverland sier at dette hverken er vanskelig eller tidkrevende arbeid, og kan gjennomføres som et enkelt prosjekt eller workshop internt.

- Det kan være smart at leder utformer en del spørsmål på forhånd slik at man får svar på det man ønsker, sier Øverland.

Slike spørsmål kan for eksempel være om hvordan man ønsker å bli møtt når man er syk og hvem man skal kontakte. Like viktig er det å tenke på hvilke kommunikasjonskanaler som skal brukes - e-post, sms eller telefonsamtale?

- Et veldig viktig spørsmål er hvor langt skal arbeidsgiver gå for å sikre tett dialog for å få den ansatte tilbake i arbeid, legger Øverland til.

Det er viktig for arbeidsgiver å vite om fraværet er arbeidsrelatert og hva slags tidsperspektiv fraværet har.

- Grunnen til dette er at arbeidsgiver har det overordnede ansvaret for å planlegge, organisere og tilrettelegge arbeidet på en forsvarlig måte, forklarer Nervik.

Dersom fraværet er arbeidsrelatert, har arbeidsgiver plikt til å undersøke og iverksette tiltak for at ikke flere skal bli rammet. Det kan være relevant å diskutere hvordan kollegaer skal forholde seg når andre blir borte fra jobb og hva som skal gjøres for å ivareta arbeidsoppgavene til sykemeldte.

Ved å jobbe frem rutiner på denne måten oppnår man forankring i alle ledd og tilstrekkelig informasjon, mener Nervik og Øverland. Alle vil ha et forhold til rutinen, og oppfølgingen ved sykefravær blir forutsigbar for alle.

 

Vil du vite mer? Ta kontakt med Medi 3 Bedriftshelsetjeneste