Trenger den utfordrende samtalen være vanskelig?

Trenger den utfordrende samtalen være vanskelig?

 
Å gjennomføre ”den utfordrende samtalen” som leder kan være nødvendig i flere situasjoner.

Det kan være ved tegn på at noe ikke er som det skal, at en ansatt ikke utfører oppgavene sine på en tilfredsstillende måte, at ansatt har samarbeidsproblemer, ved rus- eller avhengighetsproblematikk, evt ved nedbemanning, etc.

Et kurs i ”den utfordende samtalen” vil styrke ledere i å gjennomføre vanskelige og nødvendige samtaler med sine ansatte, samt gi praktiske teknikker for gjennomføring. Kurset går over en dag, og har en praktisk tilnærming, med gruppeoppgaver, diskusjoner, og trening underveis. Innhold kan tilpasses aktuell gruppe/bedrift ut i fra behov.

Kursinnhold:

- Lederrollen
- Forberedelse og forventninger til samtalen
- Praktisk gjennomføring av samtalen
- Kommunikasjon som virkemiddel og hjelpemiddel for en god samtale
- Personlig ulikhet og typer
- Motivasjon
- Oppfølging av samtalen

Målgruppe:
- Ledere / mellomledere
- Ansatte med personalansvar