Hvordan Covid-19 berører Medi3s bedriftskunder

Hvordan Covid-19 berører Medi3s bedriftskunder

 
Medi3 Bedriftshelsetjeneste gjennomfører helsekontroller og arbeidsmedisinsk klinikk og tilbyr rådgivning, men har tatt en del forhåndsregle for å unngå spredning av koronaviruset.

Medi3 Bedriftshelsetjeneste gjennomfører helsekontroller og arbeidsmedisinsk klinikk, men har tatt følgende forholdsregler for å unngå spredning av koronaviruset:

 

Når du kommer til oss vil du få et sett med spørsmål som vil avklare om konsultasjonen din vil kunne gjennomføres.

 

 


- Er du forkjølet eller har følgende symptomer: tungpustet / kortpustet, hoste, oppspytt med farge, sår hals, feber?

- Er du i karantene? (nærkontakt med smittet person eller vært på utenlandsreise siste 14 dager)

- Har du vært i kontakt med noen som er bekreftet smittet eller har mistanke om slik smitte?

Temperatur i panne blir målt på alle besøkende og personell.

 


Om arbeidstaker svarer nei på alle disse spørsmålene og ikke har feber kan konsultasjonen gjennomføres. Svarer han / hun ja, reiser en hjem og vil bli kontaktet av helsepersonell fra Medi3.

 

 

Dersom dere på forhånd vet at en arbeidstaker svarer JA på et eller flere av disse spørsmålene skal det ikke gjennomføres helsekontroll / konsultasjon og det må gis beskjed til oss på tlf 70117011.Ved spørsmål, ta kontakt på tlf 70 11 70 11 evt bhtpost@medi3.no, evt direkte til bedriftens HMS-rådgiver.Rådgivning

Vi kan bistå med rådgivning i forhold til risikovurdering og interne retningslinjer. Medi3 har leger og andre medarbeidere som arbeider kontinuerlig med disse utfordringene. Vi i Medi3 tar ansvar for å unngå smitte av korona, og med hensyn til våre kunder må vi avstå fra besøk i våre medlemsbedrifter. Vi tilbyr derfor møter og oppfølging pr. telefon eller videokonferanse.

 

Har dere generelle spørsmål om koronasmitte finner du til enhver tid oppdatert informasjon fra Folkehelseinstituttet www.fhi.no

 

Med vennlig hilsen
Medi3 Bedriftshelsetjeneste