Time til fjerning av mandler

 

Du har fått time til  fjerning av mandler ved Medi3: 

  

Tid: Tidspunkt finner du i SMS 
Sted: Medi3 Ålesund - Kongens gate 11 - 6002 Ålesund (Inngang Skansegata.) 

Meld deg i resepsjonen. Operasjonsavdelingen ligger i 4.etg. Sett deg på venterommet og vent til du blir hentet.

Her finner du viktig informasjon som du MÅ lese før du kommer til oss og du må fylle ut dette egenmelding og samtykkeskjemaet.
 

FØR OPERASJONEN

Faste:
Du må være fastende. Det betyr at du ikke skal spise, røyke, bruke snus, ta drops eller tyggegummi de siste 6 timene før operasjonen. Vann og klare væsker (saft, kaffe/te uten melk) er tillat frem til 2 timer før du skal møte til oppsatt operasjon.

Dersom du bruker medikamenter/sprøyter for vektreduksjon, skal du: 
- Ikke ta medikamentet / sprøyten 7 dager før operasjon
- Faste minst 12 timer før operasjon

 

Ved sykdom
Dersom du blir forkjølet, får annen sykdom eller har feber / nedsatt allmenntilstand når det nærmer seg operasjonsdato, må du ta kontakt med Medi3 på tlf. I slike tilfeller må vi vurdere om operasjonen bør utsettes. Har du vært behandlet ved sykehus, tannlege eller har blitt tatovert i utlandet i løpet av de siste 12 mnd. må vi få beskjed om dette på forhånd.

 

Medikamenter:  

  • Dersom du bruker blodfortynnende medisiner, må du stoppe med dem 3 dager før operasjonen. Hvis du er i tvil, ta kontakt med din fastlege. (Gjelder ikke Albyl E, denne tar du som vanlig).
  • Marevan stoppes 3 dager før (INR bør være under 2,0 undersøkelsesdagen). Er du usikker om du kan slutte med Marevan, ta kontakt med fastlegen din. 
  • Har du mekanisk hjerteklaff skal du IKKE stoppe med noen blodfortynnende medikamenter. Ta kontakt med fastlege eller Medi3. 
  • Ta ellers dine faste medikamenter som vanlig. 
  • Dersom du bruker Nitroglycerin eller astma medisin, ta med dette. Er du diabetiker, tar du medisinen din som vanlig. 
  • Dersom du bruker medikamenter/sprøyter for vektreduksjon, skal du ikke ta medikamentet / sprøyten 7 dager før operasjon


UNDER OPERASJONEN:

Selve operasjonen foretas i narkose og tar 30-60 minutter.

ETTER OPERASJONEN:
Du kan reise hjem 5 timer etter operasjonen. Dersom du bor mer enn 30min (med bil) fra Ålesund sykehus bestiller vi hotell til deg, og du kan reise hjem først dagen etter. Du må ha en voksen person hos deg første døgnet etter operasjonen.  

 

Blødning
Det er vanlig å spytte litt blod etter operasjonen og i dagene etter. Det hjelper med kald drikke eller å suge på isbiter. Det er en stor fordel å holde hodet høyt de første døgnene (ligge med hevet overkropp). Unngå å bøye deg ned/forover første tiden.
Store blødninger er sjelden, men skulle du imidlertid få rikelig frisk /kraftig blødning ring 113.


Smerter:
Etter operasjonen er det vanlig at halsen hovner opp og det er sårt å svelge, spesielt om morgenen. Smerteutstråling mot ørene er vanlig og kan gi inntrykk av øreverk. De fleste har noe smerte og ubehag til tross for smertestillende behandling. Du får med smertestillende tabletter som du skal ta etter operasjonen. Mange opplever en smertetopp etter 4-7 dager. Vond lukt fra munnen er vanlig i ca. to uker. Lett temperaturstigning og sykdomsfølelse kan forekomme opp til 2 uker etter operasjonen, Dette er helt normalt.

 

Mat:
Du bør holde deg til myk og temperert mat (ikke over kroppstemperatur) i 2 uker etter operasjonen. Isbiter og kald drikke lindrer smerter. Hvis du føler deg sulten, anbefales tynn grøt eller noe annet flytende: yoghurt, is, eller lignende. Unngå sterkt krydret mat og drikke med kullsyre.

Aktivitet:
Du blir sykmeldt i 2 uker etter operasjonen. Dersom du er student eller går på skole får du attest. Du skal ta det med ro, ikke trene eller løfte tungt de første 14 dagene etter operasjonen. Unngå varm dusj og karbad.


Kontroll:
Vi ringer deg dagen etter operasjonen. Du blir ikke satt opp til avtalt kontroll, men ved behov for oppfølging tar du direkte kontakt med oss så får du en kontrolltime med legen som opererte deg.

I løpet av det første døgnet Dersom du har spørsmål eller problemer etter hjemreisen (1. kveld og natt) kan du ta kontakt med Dr. Aleksander Sommerdalen tel: 40870563. På dagtid; vår sykehusavdeling Tlf. 70 11 72 00


Komplikasjoner
Komplikasjoner oppstår sjelden. Ved alvorlige komplikasjoner som for eksempel blødning, mistanke om infeksjon (siving fra operasjonssår, rødhet, hevelse, feber), mistanke om blodpropp, eller annet, kontakt oss på telefon 70117200. Utenom vår åpningstid eller ved behov for akutt hjelp MÅ du kontakte legevakt eller AMK-113.
 

 

Pasientansvarlig lege
Ansvarlig lege er ØNH-spesialist Aleksander Sommerdalen. 

 

Egenandel og frikort 
Egenandelen er for tiden kroner 386,- + forbruksmateriell kr 207,-. Enkelte pasienter betaler ikke egenandel. Det gjelder blant annet barn under 16 år. Mer informasjon om egenandeler finner du på helsenorge.no/betaling. Vi oppfordrer alle til å betale med bankkort på oppmøtedagen. Hvis du har frikort, slipper du å betale egenandel. Ved manglende fremmøte til avtalt konsultasjon, vil du bli fakturert med egenandel x 3. (kr. 1158,-). Dette gjelder selv om du har frikort eller er fritatt for egenandel. 

 
 
Endring av time 
Dersom du avbestiller vil det bli ny behandlingstid og du vil igjen stå på venteliste for å få ny time til undersøkelse. Om du mot formodning ikke kan benytte timen din kan du kontakte oss på tlf 70 11 71 87. Du må avbestille senest 24 timer før timen for å unngå egenandel.  

 
Transport 
Hvis du av helsemessige grunner ikke kan bruke kollektivtransport til behandlingsstedet, må du kontakte den som har henvist deg (som oftest fastlegen din), eller ditt lokale pasientreisekontor for å få rekvisisjon til annen transport.

 

Rett til å klage 
Vi har nå gitt deg time innenfor fristen. Hvis du mener fristen er satt for langt fram i tid, har du rett til å klage innen fire uker. Du finner mer informasjon om dette i Dine pasientrettigheter 

 

Trenger du tolk? 
Du har rett til gratis tolk dersom du har behov for dette. Hvis du trenger tolk, er det viktig at du kontakter oss og sier fra om dette så snart som mulig. 

 

Dine rettigheter:
Her finner du informasjon om dine pasientrettigheter 

 
Registrer deg i Digipost 

Vi oppfordrer deg til å opprette digital postkasse i DIGIPOST. Du vil da få raskere tilbakemelding fra oss. Dersom du ikke har en Digipost-konto kan du enkelt registrere deg her: https://www.digipost.no/registrering/person 

 

Du må lese igjennom vedlagt informasjonsskriv fra Tonsilleregisteret- Se her.

 

Velkommen til Medi3!