Time til gastroskopi ved Medi3

 

Etter henvisning har du har fått time til gastroskopi ved Medi3:

 

Tid: Tidspunkt finner du i SMS
Sted: Medi3 Ålesund - Kongens gate 11 - 6002 Ålesund (Inngang Skansegata.)

 

Forberedelser og informasjon om gastroskopi 

Faste:

Du  være fastende  - ikke spise/drikke de siste 6 timer før undersøkelsen.

 • Du kan drikke 1 – 2 glass vann inntil 3 timer før undersøkelsen. Etter det kan du kun skylle munnen uten å svelge noe.
 • Har du diabetes og bruker insulin kan du kontakte oss for å få time tidlig på dagen, dersom du ikke har fått det.
 • Dersom du bruker livsviktige medikamenter, som ikke kan utsettes, kan du ringe oss for å få en tidlig timeavtale.
 • Har du kunstig hjerteklaff ta kontakt med fastlegen for retningslinjer for hvordan du skal forebygge med antibiotika før undersøkelsen.

Dersom du bruker medikamenter/sprøyter for vektreduksjon, skal du: 
- Ikke ta medikamentet / sprøyten 7 dager før operasjon
- Faste minst 12 timer før operasjon

 

Medikamenter:

 • Du skal ikke ta syrenøytraliserende midler (f.eks Somac, Nexium, Losec og Omeprazol, Lanzo, Zantac, Pepcidin, Pepcidduo, Pepcid, Ranitidin, Famotidin, Inside brus) siste 7 dager før undersøkelsen da disse kunne skjule mulige sykelige forandringer i slimhinnen slik at disse ikke blir oppdaget.
 • Reseptfrie midler kan brukes (for eksempel Link, Balancid, Titralac eller Novaluzid).
 • Ta med liste over de medikamentene du bruker, og husk å angi hvilke medikamentallergier du evt har.
 • Dersom du bruker Nitroglycerin eller astmamedisin, ta med dette. 
 • Dersom du bruker medikamenter/sprøyter for vektreduksjon, skal du ikke ta medikamentet / sprøyten 7 dager før gastroskopi
 • Dersom du bruker medikamenter/sprøyter for vektreduksjon, skal du ikke ta medikamentet / sprøyten 7 dager før gastroskopi
 • De fleste gjennomfører undersøkelsen uten beroligende medisiner. Dersom du har behov for beroligende, kan du få dette i form av Midazolam, som du kan drikke. I så fall må dette avtales på telefon  70 11 71 73 med sekretær noen dager i forvegen. Det vil bli et tillegg på kr. 75,- i egenandel. Du kan ikke kjøre bil etter inntak av beroligende. 

Om blodfortynnende-medikamenter:

 • Hvis du bruker blodfortynnende midler må du stoppe med dem før undersøkelsen. (Gjelder ikke Albyl)
 • Asasantin og Plavix stoppes 3 dager før. Er det i tvil om du kan stoppe med disse medikamentene, ta kontakt med fastlegen din.
 • Marevan stoppes 3 dager før (INR bør være under 2,0 undersøkelsesdagen)
 • Pradaxa, Eliquis, Xarelto stoppes 2 dager før.

 

Hva skjer under undersøkelsen:

 • Et gastroskop er en bøyelig slange som er 8 mm tykt med et kamera på tuppen. Gastroskopet føres inn i munnen og ned i spiserøret, magesekk og tolvfingertarm.
 • Ved gastroskopi undersøker vi om det er sykdommer. Det kan bli tatt vevsprøver (biopsi) og enkelte tilstander kan behandles via gastroskopet.
 • Under selve undersøkelsen ligger du i venstre sideleie. Du får et munnstykke mellom tennene. Har du tannproteser må de tas ut.
 • Når gastroskopet kommer bak på tungen får du beskjed om å svelge. Det kan føles ubehagelig, men det er viktig at du slapper av og puster rolig.
 • Under selve undersøkelsen kan du puste normal gjennom nese og munn.
 • Selve undersøkelsen tar kun 5 – 10 minutter.
 • Har du fått bedøvende spray i munnen skal du ikke spise den første timen etter undersøkelsen. Vanligvis kan du reise hjem rett etter undersøkelsen.

 

Eventuelle komplikasjoner:

 • Komplikasjoner er veldig sjelden.
  Etter undersøkelsen kan du føle deg litt oppblåst og ha litt mageknip
 • I helt spesielle tilfeller kan det oppstå blødning eller hull på spiserør, magesekk eller tolvfingertarm.
 • Ved mistanke om komplikasjoner vil du trenge videre observasjon og mulig innleggelse på sykehus. Operasjon kan da bli nødvendig.
 • Hvis du får sterke magesmerter eller blodig oppkast etter at du er kommet hjem, eller andre komplikasjoner må du kontakte: Akuttmottak eller legevakt.


Resultat av undersøkelsen

Du vil få informasjon om eventuelle normale eller unormale funn umiddelbart etter undersøkelsen. Legen som undersøker deg sender også brev til fastlegen din hvor han sammenfatter resultatet av undersøkelsen. Resultatet av vevsprøver som er tatt vil som oftest foreligge innen 4-6 uker, og kopi av disse sendes fastlege og ditt lokalsykehus. Derfor anbefaler vi at du bestiller en time hos fastlegen din for videre oppfølging.

 

Har du vært i utlandet?
Har du arbeidet i helsetjenesten, fått tannbehandling eller fått behandling på legevakt eller sykehus utenfor Norden i løpet av de siste 12 månedene? Da må du be fastlegen din teste deg for bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika. Fastlegen vil sørge for at svaret kommer til Medi3.

 

Egenandel og frikort
Egenandelen er for tiden kroner 386,-. Enkelte pasienter betaler ikke egenandel. Det gjelder blant annet barn under 16 år. Mer informasjon om egenandeler finner du på helsenorge.no/betaling. Vi oppfordrer alle til å betale med bankkort på oppmøtedagen. Hvis du har frikort, slipper du å betale egenandel. Ved manglende fremmøte til avtalt konsultasjon, vil du bli fakturert med egenandel x 3. (kr 1158,-). Dette gjelder selv om du har frikort eller er fritatt for egenandel.

 

Endring av time
Dersom du avbestiller vil det bli ny behandlingstid og du vil igjen stå på venteliste for å få ny time til undersøkelse. Om du mot formodning ikke kan benytte timen din kan du kontakte oss på tlf 70 11 71 73. Du må avbestille senest 24 timer før timen for å unngå egenandel. NB! For å gjennomføre gastroskopi må du ha fulgt forberedelser og faste som beskrevet. Dersom du kommer til undersøkelse og dette ikke er gjort vil du dessverre bli belastet egenandel og ny undersøkelse må settes opp.


Transport

Hvis du av helsemessige grunner ikke kan bruke kollektivtransport til behandlingsstedet, må du kontakte den som har henvist deg (som oftest fastlegen din), eller ditt lokale pasientreisekontor for å få rekvisisjon til annen transport

Rett til å klage
Vi har nå gitt deg time innenfor fristen. Hvis du mener fristen er satt for langt fram i tid, har du rett til å klage innen fire uker. Du finner mer informasjon om dette i Dine pasientrettigheter

 

Hvis du blir dårligere
Hvis du blir dårligere i ventetiden, må du kontakte fastlegen din eller den som har henvist deg. Det kan du også gjøre om du ønsker råd eller oppfølging.

 

Trenger du tolk?
Du har rett til gratis tolk dersom du har behov for dette. Hvis du trenger tolk, er det viktig at du kontakter oss og sier fra om dette så snart som mulig.

 

Dine rettigheter
Her finner du informasjon om dine pasientrettigheter

 
Registrer deg i Digipost
Vi oppfordrer deg til å opprette digital postkasse i DIGIPOST. Du vil da få raskere tilbakemelding fra oss. Dersom du ikke har en Digipost-konto kan du enkelt registrere deg her: https://www.digipost.no/registrering/person

 

Velkommen til Medi3!