Dykkerattest

 
Vi tilbyr flere typer dykkerattester.

Vi tilbyr attest til yrkesdykkere, kontinentalsokkeldykkere, og sportsdykkere.

Attestene slår fast at du kan jobbe som dykker eller drive med sportsdykking uten å utgjøre risiko for deg selv eller de du dykker med. 

Undersøkelsen består av flere ulike tester, som for eksempel blodtrykk, syn og hørsel, og urinprøve. Ta kontakt med oss om du vil vite mer om undersøkelsen.

 

Bestill time