Førerkortattest

 
Sjåfører har ansvar for andre menneskers liv og sikkerhet, og må ha gyldig helseerklæring.

Legen skal vurdere og kartlegge belastninger og risikofaktorer samt forebygge helseskader som følge av arbeidsbelastning. Det aller viktigste er å utelukke faktorer som kan påvirke trafikksikkerheten.

 

Bestill time