Røykdykkerattest

 
Røykdykkere må ha godkjent helseerklæring for å ivareta sikkerheten til røykdykkeren og de han skal jobbe med.

Røyk- og kjemikaliedykkere skal redde liv og berge materielle verdier og kunne redde seg selv ut av farlig område. Da er helseattesten viktig for å ivareta dykkeren og de han skal jobbe med. Helsesjekken skal avklare om røykdykkeren trygt kan gjøre jobben sin. 

Helsesjekk skal gjennomføres før ansettelse, og så ved bestemte aldre. Intervallene blir hyppigere jo eldre røykdykkeren er. 

 

Bestill time