Sjømannsattest

 
Alle som tjenestegjør på norske skip, fiske- eller fangstfartøy og flyttbare innretninger skal ha godkjent helseeklæring.

Alle som kommer under Skipsarbeidslovens virkeområde (20.08.13) må ha godkjent sjømannsattest. 

 

Bestill time