Helsekontroll

Helsekontroll

 
Du får time til helsekontroll raskt hos oss. Under en helsekontroll er målrettet samtale og grundige undersøkelser viktig.

Medi 3 Helsekontroll omfatter en målrettet helsesamtale og undersøkelse hos allmennlege med supplerende prøver. Alle prøver tas samme dag, de fleste før du kommer inn til legen. Noen ganger vil ekstraprøver rekvireres på bakgrunn av forhold som avdekkes ved konsultasjonen.

Medi 3 Helsekontroll inneholder

1. Samtale/helseundersøkelse hos lege


2. Laboratorieprøver:

- Spirometri – analyse av luftstrømsforholdene i lungene. Ved første kontroll og senere etter indikasjon. Røykere anbefales test ved hver kontroll.
- EKG - informasjon om hjertets tilstand ved undersøkelsen.
- Audiometri (hørseltest) første året og senere etter indikasjon
- Hb – blodprosent, SR – senkningsreaksjon, Glucose – blodsukker
- HemoFec x 3 (etter 50 år) - påvisning av blod i avføringen
- Urinprøve
- Blodtrykk
- Høyde og vekt – BMI - kroppsmasseindeks

3. Screeningprøver på:
- Kolesterol
- Nyrefunksjon
- Leverfunksjon
- Jernomsetning
- Stoffskifte
- PSA – prostataundersøkelse - menn etter 50 år

4. Skriftlig tilbakemelding
Innholdet i senere års helseundersøkelser kan tilpasses etter alder, behov og risiko.
Innkallingsfrekvens kan være hvert år eller annet hvert år, slik som du selv ønsker.

 

Bestill time