Odd Arvid Lange

Odd Arvid Lange

Spesialist Ålesund

Øre-Nese-Hals

Spesialist Odd Arvid Lange har lang erfaring innen øre-nese-hals-behandling og operasjoner fra Ålesund Sykehus. Han har driftsavtale med Helse Midt-Norge og tar imot pasienter etter henvisning fra lege.