Allergivaksinering

Allergivaksinering

 
Medi3 tilbyr allergivaksinasjon til personer som er allergiske mot pollen

Allergivaksinering er et behandlingsalternativ ved langvarig og alvorlig allergi der man ikke har tilfredsstillende nytte av vanlig medikamentell behandling. Behandlingen kalles også hyposensibilisering eller spesifikk immunterapi.

Allergivaksinasjon går ut på at små doser med ekstrakter av det allergenet man reagerer på, sprøytes inn under huden. Den første dosen er så lav at den hos de aller fleste ikke utløser en allergisk reaksjon. Gjennom ukentlige injeksjoner i 7 uker økes allergenmengden gradvis, inntil man når en maksimaldose. Denne dosen gis så hver 8. uke i 3 – 5 år. På denne måten kan man utvikle toleranse mot de allergenene som benyttes i behandlingen.

Allergivaksinasjon gjøres etter grundig vurdering hos en av våre øre-nese-hals-spesialister. Vi tilbyr full utredning med prikktesting og blodprøve. Behandlingen tilbys voksne og barn over 15 år. Behandlingen skal ikke startes i pollensesongen og bør derfor startes høst eller tidlig vinter.

Allergivaksinering er best egnet for dem som har bjørkepollenallergi og gresspollenallergi. Behandlingen skal ikke startes i pollensesongen og bør derfor startes høst eller tidlig vinter.

NB! Allergivaksinasjon er ikke egnet for deg som har alvorlig hjerte- og karsykdom eller til personer med dårlig kontrollert astma. Personer med immunologiske sykdommer og gravide skal heller ikke gjennom allergivaksinasjon.