Polypper og svulster

Polypper og svulster

 
Vi har kort ventetid på fjerning av polypper og svulster.

Polypper og svulster kan gi deg helseplager, og bør derfor fjernes. 

Polypper er utvekster på slimhinnene mens svulster er oppsvulming av organer eller kroppsvev. De er ofte helt ufarlige, men bør fjernes for sikkerhetsskyld.