Intimkirurgi

Intimkirurgi

 
Med intimkirurgi mener man vanligvis reduksjon av de indre kjønnslepper.

Den naturlige, anatomiske variasjonen er stor fra kvinne til kvinne, og det vil ofte skje endringer både i størrelse og form etter fødsler. Noen kan få en del plager ved at de indre kjønnslepper kommer i klem i ulike situasjoner og aktiviteter. Har man mye plager, kan dette tas opp med fastlege og man kan henvises til offentlig sykehus der dette til en viss grad opereres.

Andre med mindre fysiske plager kan likevel ha ønske om å redusere kjønnsleppene. Medi3 gjør dette som en kilereseksjon , der en i stor grad bevarer den indre substans i kjønnsleppene. Risikoen for blødning liten, og man bevarer normal følelse.


Noen vil trenge en viss reduksjon av vevet fortil i forhudsområdet for å få en riktig, estetiske balanse mellom vevsområdene. Der blir ingen sting å fjerne.


Vi opererer dette oftest i narkose, men noen foretrekker lokalbedøvelse, evt. med sedasjon, og det går også helt fint.

Vi anbefaler å vente med et slikt inngrep til etter 20 års alder. Ved betydelige plager, kan kirurgi vurderes ned til 18 års alder.

Pris på inngrepet: Se vår prisliste her


Du trenger ikke henvisning fra lege for vurdering. For bestilling av time til vurdering hos plastikk kirurg , ta kontakt på tlf 70 11 71 86  / plastikkprivat@medi3.no - eller benytt vår timebestillingsfunksjon:

 

Bestill time

}

Ålesund

Kongens gate 11

Postboks 1514, 6025 Ålesund

 

Epost: firmapost@medi3.no (send aldri personsensitive opplysninger)

 

Medi3 har dessverre ikke mulighet til å behandle sensitiv informasjon eller svare på medisinskfaglige spørsmål til pasienter pr epost, på grunn av personvern.
For mer informasjon om hvordan du kan kommunisere med oss, les mer her.

 

Åpningstider

Mandag kl 08.00 - 20.30
Tirsdag - Onsdag - Torsdag 08.00 - 17.30
Fredag 08.00 - 15.00