ADHD

 
Medi3 Psykisk helse avd voksen, kan tilby fullstendig utredning og behandling av ADHD hos voksne over 18 år uten henvisning.

ADHD / Hyperkinetisk forstyrrelser

ADHD-utredning gjennomføres som et tverrfaglig samarbeid mellom psykolog og psykiater. Vi har også nevropsykolog som kan bidra i utredningen. 

 

En utredning vil normalt sett ta mellom 10-20 timer avhengig av individuelle faktorer og kompleksitet i den enkelte sak. I utredningen innhenter en opplysninger om atferd i barnealder, skoleprestasjoner og annet som er relevant for å avklare debutalder. Vi kartlegger også andre mulige årsaker/tilstander som eventuelt kan være bedre forklaringer på hyperaktivitet, impulsivitet og/eller konsentrasjonsvansker.  

 

Ved diagnostisering vektlegger man utviklingshistorien, symptomer på ulike livsområder og grad av funksjonssvikt. I dette arbeidet bruker vi ulike nevropsykologiske tester, relevante kartleggingsskjemaer, ulike strukturerte intervjuer, samtaler med pårørende/andre og kliniske samtaler samt observasjoner.  

 

I noen tilfeller avbryter vi utredningen hvis psykologen vurderer det slik at tilstanden bedre kan forklares av annet enn ADHD. Allerede i første samtale kan vi ta stilling til om der er tilstrekkelig grunnlag for å gå videre med en ADHD-utredning eller ikke.  

 

Vi tilbyr et helhetlig behandlingstilbud som inneholder både atferdstiltak, samtalebehandling og utprøving av sentralstimulerende medisiner.  

 

Medi3 Psykisk Helse forholder seg til «Nasjonal Faglige Retningslinje for Utredning og Diagnostisering av ADHD” (Helsedirektoratet). 

 

Medi3 Psykisk Helse barn/ungdom tilbyr ADHD-utredning og behandling under 18 år. 

 

Hva koster ADHD-utredning og medisinske behandling

Første samtale med psykolog evt psykologspesialist / barnevernspedagog / spesialpedag og koster kr 1400,-. Det betales deretter kr 1800,- hos psykolog, kr 2200,- hos psykologspesialist. Vi vil kunne gi et prisoverslag for hele utredningen inkludert tester som må taes.

Vi kan ikke angi et eksakt beløp, men alt avhengig behovet, er fra priser:

Utredning: Kr 15.000,-
Medisinsk behandling: Kr 15.000.-
Utredning og medisinsk behandling  (legeerklæring, e-resept, epikrise m.m.): Kr 30.000.-