Angst

 
De fleste av oss vil kjenne oss bekymret og urolig i løpet av livet. Det er først når dette begynner å ta stor plass i hverdagen, og går utover funksjon og livskvalitet, at vi snakker om angstlidelser.

Angst kan ta ulike former, og kan innebære vedvarende bekymring, sterk uro og rastløshet. Angst fører også ofte til at vi forsøker å unngå det som vekker angst i en slik grad at det begrenser oss. Angst kan komme som plutselige anfall som ved panikkangst, det kan være knyttet til bestemte objekter og situasjoner som ved for eksempel fobier og sosial angst, eller i større grad være en generell engstelighet for en rekke situasjoner. Det kan også dreie seg om trangen til å gjøre bestemte handlinger eller knyttet til påtrengende tanker som ved tvangslidelser.

 

Vi har lang erfaring i å behandle ulike angstlidelser med forskjellige metoder. Ønsker du hjelp til dette ta kontakt med oss evt bestill en avklaringstime her.