Bipolar lidelse

 
Ved bipolar lidelse er det endringer i stemningsleiet som går utover det man kaller for normale humørsvingninger.

Humørsingningene kan variere fra depresjoner til lett oppstemte faser (kalt hypomani) eller mer alvorlig oppstemte faser (kalt mani). Det kan også være blandingstilstander av dette.

 

Fasene med depresjoner skal ha vart i minst to uker med bla redusert energi, redusert evne til å glede seg, kjenne seg nedfor eller trist, ha svak selvfølelse, selvbebreidelser svekket eller økt søvn og svekket eller økt matlyst. Noen har også tanker om å ta sitt eget liv.

Ved hypomani og mani er humøret ofte hevet og irritabelt, selvfølelse og aktivitet økt. Ved mer alvorlige maniske tilfeller kan man bli psykotisk (realitetsfjern) med vrangforestillinger og hallusinasjoner.

Vi kan både utrede og behandle bipolar lidelse. Hos oss vil du møte både psykolog og psykiater som vil hjelpe deg med å forstå og håndtere den bipolare sykdommen slik at du kan leve best mulig med den.

Den mest vanlige behandlingen er en kombinasjon av samtaler og medikamenter. Dette innebærer bla å bli kjent med egne faresignaler (stress/uro) og lære seg å forebygge nye episoder (tilbakefall). 

 

Vi kan hjelpe deg med utredning og behandling av bipolar lidelse. Ta gjerne kontakt, eller bestill deg time til en førstegangssamtale med oss her.