Parterapi

 

Det kan være ulike årsaker til å ønske å starte med parterapi. Noen vil ha hjelp til å håndtere konflikter som allerede har oppstått.  Andre ønsker å forebygge problemer, eller styrke en allerede god relasjon.  

Målet er å skape større forståelse, vise mer raushet, bedre uttrykke egne behov og styrke kommunikasjonen man har med hverandre. Terapeuten skaper trygghet og rom for begge parter, og begge perspektiver er like viktige. 

 Eksempler på vanlige problemstillinger vi kan hjelpe med er:

 • Relasjonelle mønstre
 • Tilknytning
 • Kommunikasjonsvansker 
 • Manglende kommunikasjon og krangling-negative spiraler
 • Sjalusi
 • Parkriser eller utroskap
 • Brudd
 • Samarbeid om felles barn etter brudd
 • Seksuelle problemer
 • Rollekonflikter
 • Foreldrestil 
 • Etc

 

Hva koster parterapi?

Vi tilbyr samtale med psykolog i vår klinikk, evt digitalt over video. Dere kan velge mellom en samtale på 45 min til kr 1800, evt 90 min til kr 3600,- Vi anbefaler at første samtale varer i 90 minutter.