Spisevansker og lettere spiseforstyrrelser

 
Det er ofte sammensatte årsaker til at spisevansker og lettere spiseforstyrrelser oppstår. Det kan ha med faktorer i din livssituasjon å gjøre eller vansker du hadde i barn- og ungdomstid som plager deg fortsatt.

Medi3 sitt psykisk helse-team kan bistå i mildere tilfeller der du trenger mer kunnskap om hvordan psykologiske, fysiologiske og sosiale faktorer virker sammen og gjør deg sårbar for en slik problematikk.

 

Vi kan sammen med deg kartlegge og forstå hvorfor du strever og gi deg verktøy slik at du kan komme deg ut av en ond sirkel. Vi er særlig opptatt av å styrke selvfølelsen din slik at spisevanskene ikke gir deg ytterligere psykiske helseplager eller forringer livskvaliteten din enda mer. Ved behov kan vi involvere pårørende som ofte kan være en viktig del av behandlingen.

 

Ønsker du  hjelp fra oss, trenger du trenger ikke henvisning, menkan bestile time direkte her.