Sykehus, operasjon og spesialister

Medi3 tar imot henvisninger fra fastlegen din på lik linje som et offentlig sykehus innenfor ulike spesialiteter. Vi tilbyr også privat vurdering og operasjon innenfor flere fagfelt. Medi3 tilbyr vurdering og operasjon. Vi har kort ventetid på konsultasjoner og undersøkelser, og setter deg raskt opp ved eventuelt behov for operasjon.
Sykehus, operasjon og spesialister
 - Medi3
MEDI3
Disse tjenestene har vi offentlig avtale på

Oversikt over fagområder hvor Medi3 har offentlig avtale