Adenotomi (polypper / falske mandler)

 
Adenoide vegetasjoner er det som folk flest kaller polypper eller «falske mandler». De ligger i øvre del av svelget og har ingen sammenheng med polypper i nesen.

FØR OPERASJONEN:


Møt til oppsatt tid, nydusjet og med rene klær. Du skal være fastende om du har fått beskjed om det, og har ordnet med transport og ledsager hjem. Fastende betyr at du ikke skal spise, røyke, bruke snus, ta drops eller tyggegummi fra midnatt dagen før operasjonen. Vann og klare væsker (saft, kaffe/te uten melk) er tillat frem til 2 timer før du skal møte til oppsatt operasjon.

 

Før du kommer må du fylle ut egenmeldingsskjema og evt. samtykkeskjema om du har fått beskjed om det. Dersom du bruker medisiner må du opplyse oss om det og du må avklare på forhånd om du må slutte med blodfortynnende medisin dersom du bruker det.

 

Operasjonsavdelingen ligger i 4.etg. Du melder deg i resepsjonen når du kommer og blir sendt opp til oss. Sett deg på venterommet og vent til du blir hentet. Du blir tatt imot av anestesilege eller legen som skal opererer deg. Du vil få informasjon og evt. medisiner som du vil trenge i forbindelse med operasjonen. 

 

Når det er din tur vil en anestesisykepleier eller operasjonssykepleier hente deg og følge deg til operasjonsstuen. Her utfører vi alltid det vi kaller trygg kirurgi, og vi spør derfor en rekke spørsmål som navn, fødselsnummer, om du er fastende, allergier osv.

 

Du legger deg så på operasjonsbordet Ved narkose fester anestesi på deg overvåkningsutstyr og du får innlagt veneflon (plastrør i armen) der medisinen skal gis. Samtidig vasker operasjonssykepleier operasjonsstedet og dekker operasjonsområdet sterilt. Vi overvåker pust, puls og blodtrykk mens du sover. Vi vekker deg på operasjonsbordet når inngrepet er ferdig og vi hjelper deg over i stol eller seng.

 

Etter operasjonen:

• Du kan reise hjem ca 3 timer etter operasjonen
• Det er vanlig med litt blødning fra nesen eller i spyttet. Det hjelper med kald drikke eller å suge på isbiter.
• De første dagene etter operasjonen er det best å spise kald og myk mat som er enkel å svelge. Drikk rikelig.
• Ta det med ro de første dagene. Unngå fysisk aktivitet/trening den første uken.
• Ingen varm dusj de to første dagene.
• Du får med resept på smertestillende.
• Dersom du får feber som varer mer enn to dager eller høy feber kan det være tegn på infeksjon. Ta da kontakt med fastlege eller Medi3.

 

Oppstår det uventede problemer første døgnet, kontakt vår sykehusavdeling tlf. 70 11 72 00 på dagtid eller legevakten på kveld/natt.

 

Skulle du ha behov for å konsultere annet helsepersonell pga. inngrepet , må du forevise denne informasjonen. Medi3 anmoder at helsepersonell oversender rapport, slik at alle forhold i forbindelse med behandlingen blir registrert som ledd i kontinuerlig kvalitetsovervåkning.