Ankelartroskopi

 
Her finner du informasjonen du trenger før, under og etter en ankelartroskopi ved Medi3.

Operasjonen går ut på å se inn i ankelen (via kikkhull) for å finne årsaken til dine plager og eventuelt behandle problemer inne i leddet.

 

FØR

Henvisning og vurdering

Fastlegen din henviser deg og du blir vurdert av ortoped og operasjon kan bli aktuelt.

 

I forkant av inngrepet må det avklares om du har andre sykdommer eller om du bruker medisiner som kan ha betydning for operasjonen eller narkosen. Dersom du bruker blodfortynnende medisiner må det avklares med din fastlege om du kan slutte med disse før operasjonen.

 

Du møter fastende operasjonsdagen.

 

 

UNDER

Selve operasjonen tar 45-60 minutter og foregår i narkose. Under operasjonen undersøkes ankelen med leddkikkert, og man verifiserer skaden i ankelen og evt. behandler denne.

 

 

ETTER

Du blir kort tid til observasjon etter operasjonen og narkosen. Du kan reise etter 1 time. Du må avtale med noen som henter deg etter operasjonen og kan være hos deg første døgnet. Du kan ikke kjøre bil selv. Du får servert litt mat, får muntlig og skriftlig informasjon av sykepleier, får med smertestillende og sykmelding, og en samtale med legen som opererte deg. Du blir sykmeldt i 2-4 uker.

 

Dersom du trenger krykker, kuldebandasje/isbandasje eller andre hjelpemidler kan du kjøpe det av oss før du drar hjem.

 

Her kan du lese om forholdsregler etter operasjonen