Ganglion fot

 
Her finner du informasjonen du trenger før, under og etter en operasjon av Hallux Valgus (skjev stortå) ved Medi3.

Tåen består av tre ledd: grunnleddet innerst, midtleddet og ytterleddet. Ved hammertå er midtleddet bøyd nedover, mens grunnleddet og ytterleddet er strukket. Tilstanden forekommer vanligvis på begge føttene og kan føre til smerter og fortykkelser under tåas grunnledd og over de andre leddene.

 

Smertene utløses ofte av trykk mot hammertåa, særlig ved bruk av trange sko og ved løping. Det vil ofte være vanskelig å finne passende sko. Denne tilstanden er vanlig blant eldre.

 

Hammertå er den hyppigst forekommende deformiteten i de små tærne. Tå nummer to rammes hyppigst, men tredje og fjerde tå er også deformert i noen tilfeller. Ofte er lidelsen på begge føtter. Langt de fleste som får lidelsen, er kvinner (over 75%).

 

FØR

Fastlege eller annen helsetjeneste henviser deg.

I forkant av inngrepet må det avklares om du har andre sykdommer eller om du bruker medisiner som kan ha betydning for operasjone. Dersom du bruker blodfortynnende medisiner må det avklares med din fastlege om du kan slutte med disse før operasjonen.

Henvisningsrutiner

Under

Gjennomføring, del 1

OperasjonenOOperasjonen utføres i lokalbedøvelse og tar ca 30 minutter. Under operasjonen vil operatøren rette ut og avstive det midterste leddet i tåa.

Gjennomføring, del 2Etter

Oppfølging

Du kan reise hjem ca 1 time etter operasjonen.Du kan reise hjem ca 30 minutter. Det er normalt at tåa er noe smertefull de første ukene etter operasjonen, du vil få med smertestillende fra oss. Legen som opererte deg skriver også sykmelding. Det er vanlig å bli sykmeldt i 2-4 uker, alt etter yrke ditt. Avtal med noen som kan hente deg og kjøre deg hjem.

 

Her kan du lese om forholdsregler etter operasjonen