Hallux valgus / skjev stortå

 
Her finner du informasjonen du trenger før, under og etter en operasjon av Hallux Valgus (skjev stortå) ved Medi3.

Hallux valgus kalles ofte også skjev stortå. Stortåen legger seg utover (vinklet i retning lilletå) og kan ligge over tå nummer to. Hallux valgus er svært vanlig. Opp mot 50 prosent av befolkningen kan ha tilstanden i voksen alder, og den er vanligere hos kvinner enn menn. Årsaken er uklar.

For noen kan tilstanden føre til smerter og redusert livsutfoldelse. Operasjon kan da være aktuelt.

FØR

Forberedelse

Det er i stor grad fastlegen som står for utredning av tilstanden, og før fastlegen henviser deg til spesialist må du ta røntgenbilder av føttene. I tillegg må du forsøke ut konservativ behandling.

 

Du møter fastende operasjonsdagen. I forkant av inngrepet må det avklares om du har andre sykdommer eller om du bruker medisiner som kan ha betydning for operasjonen eller narkosen. Dersom du bruker blodfortynnende medisiner må det avklares med din fastlege om du kan slutte med disse før operasjonen.

 

UNDER

Gjennomføring, del 1

Operasjon

Operasjonen av hallux valgus foregår som oftest i narkose og tar 30-60 minutter.

 

ETTER

Ved avslutning av inngrepet har vi lagt gips på foten. Gipsen skal du ha i 6 uker.

 

Oppfølging

Etter operasjon vil du være til observasjon i 1-2 timer. Det er viktig at du har noen som henter deg etter operasjonen og som kan følge deg hjem. Du må også ha noen som kan bo med deg det første døgnet etter operasjonen. Du kan ikke kjøre bil selv.

Før du reiser hjem får du skriftlig og muntlig informasjon og du får snakke med legen som opererte deg. Du får med smertestillende og legen skriver sykmelding. Lengde varierer fra 2 uker til 2-3 måneder avhengig av yrke og mulighet for tilrettelegging.

Du får med kontrolltime før du reiser, vanligvis etter 3 uker og etter 6 uker.

Krykker og tilrettelagt sko kan du kjøpe hos oss. Vanligvis kan du gå på helen med sko, men det vil være greit med krykker de første dagen for balansen sin del.

 

Her kan du lese om forholdsregler etter operasjonen