Muskelavrivning i skulder

 
Her finner du informasjonen du trenger før, under og etter operasjon av rotator cuff ved Medi3.

Spesielt fire muskler samarbeider om å skape stabilitet og gode plassforhold i skulderen; musklene supraspinatus, subscapularis, infraspinatus og teres minor. Musklene kalles samlet rotatorcuffen. Disse musklene ligger som en sammenflettet «kappe» eller «mansjett» rundt skulderleddet og stabiliserer skulderen når armen beveges i ulike retninger. Musklene smalner og blir til en sene som festes til overarmsbeinet.

 

Skade eller overbelastning i en eller flere av senene kan gi rift i eller total avrivning av senen. Dette kan føre til smerte, kraftsvikt og problemer med å bruke armen i det daglige.

 

FØR

Fastlegen henviser deg.

Du møter fastende. I forkant av inngrepet må det avklares om du har andre sykdommer eller om du bruker medisiner som kan ha betydning for operasjonen eller narkosen. Dersom du bruker blodfortynnende medisiner må det avklares med din fastlege om du kan slutte med disse før operasjonen.

 

UNDER

Operasjonen foregår med kikkhullskirurgi(artroskopisk) og du får narkose. Betent vev og ben som lager dårlige plassforhold i leddet kan fjernes. Rifter i senevev sys sammen. Avrevne sener festes tilbake på overarmsbeinet. Det finnes ulike måter å feste senene på. Operasjonen tar vanligvis omtrent 1 time.

 

ETTER

Du blir i oppvåkningsavdelingen 1-2 timer etter operasjonen. Vi tilpasser fatle og du får skriftlig og muntlig informasjon av sykepleier. Legen som opererte deg kommer og informerer deg, du får med smertestillende hjem og legen skriver sykmelding. Lengde på sykemelding vil bestemmes av blant annet restriksjoner gitt i operasjonsbeskrivelsen, arbeidssituasjon og omfang av plager. Vanligvis skriver ortoped ut den første sykemeldingen og fastlege kan forlenge denne ved behov. Dersom du skal ha fatle vil du få tilpasset det og kjøpe det av oss.

 

Oppfølging

Du blir i avdelingen 1-2 timer etter operasjonen. Vi tilpasser fatle og idu blir informertVi anbefaler at du starter opptrening hos fysioterapeut 1-2 uker etter hjemreise. Opptrening og behandling skjer gradvis og i henhold til operasjonsbeskrivelsen. I begynnelsen er fokuset å redusere smerte og øke bevegelighet i skulderen. Etter hvert skal du gradvis trene opp styrke og stabilitet.
Fysioterapi og egentrening er helt nødvendig for å få et godt resultat etter operasjon.

 

Her kan du lese om forholdsregler etter operasjonen

 

- Liten rotatorcuffsutur

- Stor rotatorcuffsutur