Muskellosjesyndrom, compartmentsyndrom

 
Her finner du informasjonen du trenger før, under og etter en operasjon av Muskellosjesyndrom, compartmentsyndrom ved Medi3.

Dette er en sjelden, men plagsom tilstand som gir krampelignende smerter i leggen når man trener.

Leggen deles inn i fire deler, eller såkalte compartments. Hvert kompartment inneholder muskler, blodårer og nerver. Disse er igjen omskanset av en tykk, nærmest ubøyelig struktur som heter muskelfascia.

Under trening strømmer blod til muskulaturen, og dette fører til at innholdet i et kompartment øker i størrelse. Om trykket blir for stort i forhold til plassen, kan det resultere i at musklene ikke får nok oksygen. Noen opplever dette som smertefullt, andre ikke – uten at man helt vet hvorfor.

Det er viktig å understreke at det her ikke er snakk om akutt kompartmentsyndrom.


FØR

Du blir undersøkt og utredet av fastlegen din, evt. fysioterapeut. Fastlegen sender henvisning til oss.

 

Du møter fastende operasjonsdagen. I forkant av inngrepet må det avklares om du har andre sykdommer eller om du bruker medisiner som kan ha betydning for operasjonen eller narkosen. Dersom du bruker blodfortynnende medisiner må det avklares med din fastlege om du kan slutte med disse før operasjonen.

 

UNDER

Gjennomføring, del 1

Under operasjonen

Operasjonen foregår i narkose og går ut på å spalte muskelhinna på leggen for å gi muskelen bedre plass. Operasjonen utføres i narkose. Operasjonen tar 45-60 minutter.

Gjennomføring, del 2


Etter

Du blir i operasjonsavdelingen en liten time etter operasjonen. En sykepleier og legen som opererte deg vil informere deg muntlig og skriftlig. Du får med smertestillende hjem og legen skriver evt. resepter og sykmelding. Det er vanlig å bli sykmeldt i 2-4 uker, alt etter yrke. Ved behov for krykker får du kjøpe det av oss før du reiser hjem.

 

Her kan du lese om forholdsregler etter operasjonen