Skulderoperasjon

 
Her finner du informasjonen du trenger før, under og etter skulderoperasjon ved Medi3.

 

Her er de vanligste årsakene til at du må opereres i skulderen:

 

Inneklemmingssyndrom

 

Ved inneklemmingssyndrom er det liten plass mellom selve skulderkulen (det vil si øvre del av overarmen) og beinet over (som er en del av skulderbladet). Dette kan føre til smerte og problemer med å bruke armen i det daglige.

 

Artroskopisk bicepstenotomi

Lateral clavicelreseksjon

 

Acromioclaviculær-leddet(AC-leddet) er leddet mellom kragebeinet og skulderhøyden. Som i alle ledd i kroppen kan slitasje her gi smerter og nedsatt funksjon.

Under

 

Gjennomføring, del 1

Operasjonen foregår artroskopisk (kikkhullskirurgi) og i narkose. Du må møte fastende. I forkant av inngrepet må det avklares om du har andre sykdommer eller om du bruker medisiner som kan ha betydning for operasjonen eller narkosen. Dersom du bruker blodfortynnende medisiner må det avklares med din fastlege om du kan slutte med disse før operasjonen.

 

Ved inneklemmingssyndrom fjernes betent vev og ben som lager dårlige plassforhold i leddet. Operasjonen tar vanligvis under en time.

 

Ved artroskopisk bicepstenotomi er den lange bicepssenen løsnet fra leddleppen og dradd utenfor leddet. Det er normalt med en del ømhet/smerter etter denne operasjonen. Bicepsmuskelen kan dra seg til en liten kul på overarmen.(«skippern muskel). Dette vil vere mer eller mindre permanent. Ømheten gir seg over tid.

 

Ved lateral clavicelreseksjon fjerner man den ytterste delen av kragebeinet slik at det blir avstand mellom skulderhøyden og kragebeinet.

Etter

Du kan reise hjem 1-2 timer etter operasjonen. Du får skriftlig og muntlig informasjon av sykepleier og legen som opererte deg. Oppfølging

Du vil være på oppvåkningen i Du vil få med smertestillende hjem. Legen skriver sykmelding, vanligvis 4-8 uker, avhengig av yrke. Fastlegen din kan forlenge sykmeldingen ved behov.

 

Her kan du lese forhåndsregler etter skulderoperasjon

 

Her kan du lese om forholdsregler etter operasjonen

 

 Generell informasjon skulderoperasjon