Konferanse:  Håndtering av vold og trusler på arbeidsplassen

Konferanse: Håndtering av vold og trusler på arbeidsplassen

 
Ny forskrift i AML pålegger virksomheter å sørge for opplæring av ansatte som har et arbeid hvor man kan utsettes for vold og trusler. I samarbeid med Håvard Nordbø fra Politiet, inviterer Medi3 Bedriftshelsetjeneste til konferanse om temaet, tirsdag 5. juni.

Målgruppen er alle som jobber innenfor områder hvor en kan oppleve konflikter, vold og trusler - uavhengig av organisasjon, sektor og bransje.


Konferansen gjennomføres i en kombinasjon av teori med forelesning, eksempler og plenumsdiskusjoner samt praktiske øvelser.


Foreleser Håvard Nordbø har bakgrunn fra politiet og mange års erfaring fra ordenstjeneste, forebyggende arbeid og etterforskning.


Nordbø har utdanning innen krisehåndtering, kommunikasjon og forebygging og er en mye brukt foredragsholder - spesielt opp mot stat, fylke og kommune, fagforeninger og foretak.

 

For nærmere informasjon, ta gjerne kontakt med:
Liv Ingrid Ruset - Seksjonsleder HMS - Tlf: 48 07 90 15 - E-post: l.ruset@medi3.no

 

For påmelding:
https://www.medi3.no/for-bedrift/kurs/haandtering-av-vold-og-trusler-paa-arbeidsplassen/

For nærmere informasjon, ta gjerne kontakt med:
Liv Ingrid Ruset - Seksjonsleder HMS - Tlf: 48 07 90 15 - E-post: l.ruset@medi3.no