Sigfus Orri Bollason


Sigfus Orri Bollason

Gynekolog

 Sigfus Orry Bollason er 55 år og kommer opprinnelig fra Island hvor han ble utdannet lege. Han kom til Norge 1997 og tok sin spesialistutdanning innen gyn og føde ved Ullevål Sykehus hvor han var i 10 år både som LIS lege og siste årene som overlege. Han kom til Ålesund i 2007 og har jobbet ved Ålesund Sykehus som overlege frem til høsten 2022. Han har i perioder hatt permisjon fra sykehuset  og jobbet i privat praksis både med og uten offentlig hjemmel. Bollason kan bistå innenfor alle gynekologiske problemstillinger og vil være hos Medi3 ca. 2 uker pr. mnd.