NIPT-test

NIPT-test

 
Medi3 tilbyr NIPT (non-invasive prenatal testing) hos vår gynekolog Azita Mahmmoudan i Ålesund. Er dette aktuelt å gjennomføre for deg vil gynekologen gi god og detaljert informasjon om hva NIPT er og hva man kan avdekke med testen.

Hva er NIPT-test?
NIPT (non invasive prenatal testing) er en testmetode som benytter seg av at DNA fra fosteret sirkulerer i mors blod. Testen tas som en blodprøve fra armen til den gravide kvinnen. Metoden regnes som risikofri, men var ikke tillatt i Norge inntil Stortinget vedtok ny bioteknologilov sommeren 2020. I forbindelse med lovendringen ble det gitt grønt lys for at alle gravide kunne få utført en NIPT-test dersom de ønsker det.


NIPT kan avdekke om fosteret har et ekstra kromosom (trisomi)I Norge er det kun tillatt å benytte NIPT for å finne ut om fosteret har et ekstra kromosom, såkalt trisomi, av kromosom 13, 18 eller 21. Trisomi 21 er det man gjerne kaller Downs syndrom. Dette er den vanligste og minst alvorlige trisomien. Edwards syndrom (trisomi 18) og Pataus syndrom (trisomi 13) er mindre vanlige, og svært alvorlige. Forekomsten av trisomier øker med mors alder. Risikoen er svært lav frem til midten av trettiårene, og øker deretter.

Andre kromosomavvik (som også kan påvirke fosteret), vil ikke kunne oppdages. NIPT gir heller ikke svar på om det foreligger andre arvelige sykdommer.


Hvem kan ta NIPT-test?
I mai 2020 vedtok et flertall på Stortinget endringer i bioteknologiloven, noe som blant annet innebærer at det nå er tillatt å utføre NIPT for alle gravide.


Hvordan gjennomføres NIPT-test?
Selve testen er en blodprøve fra mors arm. Det frigjøres foster-DNA fra morkaken gjennom svangerskapet. Mengden foster-DNA i mors blod øker med svangerskapets lengde, og det er først i svangerskapsuke 10+0 at det er store nok mengder til at det kan analyseres. NIPT kan derfor tidligst utføres på dette tidspunktet.
For å gjøre NIPT må kvinnen først til en gynekolog som gjør en ultralyd av fosteret. Ultralydundersøkelsen skal bekrefte at det er ett foster, og at det ikke er noen tegn til sykdom. Dersom man ser tvillinger, eller åpenbare lidelser hos fosteret, kan man ikke gjøre NIPT. NIPT er en screening-test, og ikke diagnostisk. Dersom svaret på NIPT viser at det er høy risiko for at det foreligger en trisomi, må dette bekreftes med morkake- eller fostervannsprøve for å kunne gi et definitivt svar. Ved Medi3 tilbyr vi ikke slik fosterdiagnostikk, så dersom dette er tilfelle må vi henvise deg videre til det offentlige helsevesenet.


Er NIPT-test trygt for barnet?
Siden blodprøven tas fra armen til mor, medfører prøvetakingen ingen risiko for barnet.


Når får jeg svar?
Du vil få svar på prøven ca. en uke senere. Du får svar enten på telefon, eller du får komme tilbake til en kontroll hos gynekologen du var hos.


Pris for NIPT-test er kr 10 110,- + konsultasjon kr 1940,- Totalt kr 12050,-


Hvordan bestiller jeg NIPT-test?
Bestill time til gynekolog  her, eller ta kontakt med oss på tlf 70 11 70 00.