Ergonomi

Ergonomi handler om forholdet mellom mennesket, arbeidsmiljø og teknikk og hvordan vi best mulig kan tilpasse arbeidsoppgavene og arbeidsmiljøet til mennesket.
Ergonomi

Ergonomi er et tverrfaglig kunnskapsfelt som handler om tilpasning mellom arbeidsmiljø/teknikk og mennesket. For å unngå sykdom og belastningsskader må både arbeidsgiver og arbeidstaker ta hensyn til hva som er god ergonomi.

}
Hvor finner du oss?

Bedriftshelsetjeneste Ålesund

Kongens gate 11

6002 Ålesund

Kontakt oss

Tlf.: +47 70 11 70 11
E-post: bhtpost@medi3.no