Systematisk HMS

Systematisk arbeid med HMS er tiltak som sikrer at aktivitetene i bedriften din planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i tråd med krav og regelverk.
Systematisk HMS

Alle bedrifter skal følge myndighetskrav og internt regelverk for å forebygge ulykker og skader på mennesker, miljø, og materiell. Vi hjelper deg med systematisk HMS-arbeid, og tilbyr flere tjenester innen dette.

}
Hvor finner du oss?

Bedriftshelsetjeneste Ålesund

Kongens gate 11

6002 Ålesund

Kontakt oss

Tlf.: + 47 70 11 70 11
E-post: bhtpost@medi3.no