Psykososialt og organisatorisk

Det psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøet setter mennesket i fokus og sier noe om hvordan vi har det på jobben totalt sett.
Psykososialt og organisatorisk
}
Hvor finner du oss?

Bedriftshelsetjeneste Ålesund

Kongens gate 11

6002 Ålesund

Kontakt oss:

Tlf.: +47 70 11 70 11
E-post: bhtpost@medi3.no