Begrensing av besøk i våre medlemsbedrifter i forbindelse med Covid-19.

Begrensing av besøk i våre medlemsbedrifter i forbindelse med Covid-19.

 
Vi i Medi3 tar ansvar for å unngå smitte av korona. Med hensyn til våre kunder ønsker vi å redusere besøk i våre medlemsbedrifter. Vi vil derfor legge opp til flest mulig møter pr. telefon eller videokonferanse.