Takk for din bestilling!

Vi har nå mottatt din henvendelse om time. Du vil bli kontaktet for tidspunkt og annen informasjon. I perioden uke 28 til og med uke 32, kan det pga ferieavvikling gå litt lengre tid før du får tildelt time for enkelte av våre sykehustjenester.